vārdi no Rīgas 2

made by Pigmalijonas
5 words

0
0

belekaip

Word Meaning
vidusmērs 1. vidutiniškumas
vidusmēra lietuvietis
vidutinis lietuvis
2. vidutinybė
vidusmēra cilvēks
vidutinybė
0
0
pukoties 1. pykti
pukoties uz kādu
pykti ant ko nors
2. apmaudauti
pukoties par ko
apmaudauti dėl ko nors
0
0
gānītājs kenkėjas
svētuma gānītājs
šventvagys
miris Latvijas gānītājs
mirė Latvijos kenkėjas
0
0
tērpināt tincināt
0
0
melša 1. plepys
2. niektauza
3. papliauška
4. melagis
pārgalvīgs melša
įžūlus melagis
0
0