Draudimas, teisė

made by Pigmalijonas
38 words

0
0

Terms and conditions for directors and officers civil liability insurance

Word Meaning
papildymas supplement
draudimo sutarties papildymai ar pakeitimai
supplements or amendments to the insurance contract
0
0
pakeitimas amendment
0
0
išmoka compensation
draudimo išmoka
0
0
teisės aktai 1. legislation
2. law
pagal taikytinus teisės aktus
according to applicable law
0
0
galiojimo laikotarpis validity period
Veiksmas, tapęs priežastimi pateikti reikalavimą, buvo atliktas draudimo sutarties galiojimo metu (arba retroaktyviuoju laikotarpiu, jeigu toks suteiktas).
The activity that is the reason of the claim being filed has been carried out during the validity period of the insurance agreement (or during the retroactive period, if allocated).
0
0
žala damage
0
0
nuostolis loss
0
0
nuostoliai loss
0
0
susirinkimas meeting
kasmetinis visuotinis akcininkų susirinkimas
annual general meeting of shareholders
0
0
reikalavimas 1. claim
raštiškas reikalavimas
written claim
2. requirement
0
0
pranešimas communication
raštiškas pranešimas
written communication
0
0
trečiasis asmuo third party
0
0
išmoka payout
0
0
socialinis draudimas social security
socialinio draudimo įmokos
social security contributions
0
0
netesybos contract penalties
0
0
bauda fine
1
0
delspinigiai 1. late fees
2. penalty for arrears
0
0
teismo sprendimas court decision
0
0