Iš rusiškų filmų ir puslapių

made by Pigmalijonas
31 words

0
0
Word Meaning
гайка veržlė
гайка слаба у него
ne jo nosiai
гайка слаба у него
jis neįstengs
0
0
рожон kilpa
лезть на рожон
kišti galvą į kilpą
какого рожна?
kodėl gi?
0
0
подремать pasnūduriuoti
0
0
костыль ramentas
0
0
наслаждение mėgavimasis
наслаждение жизнью
mėgavimasis gyvenimu
0
0
бескорыстный nesavanaudiškas
0
0
жребий burtai
жребий брошен
burtai mesti
тянуть жребий
traukti burtus
0
0
вытащить ištempti
0
0
перепуг išgąstis
0
0
нужно reikia
до зарезу нужно
verkiant reikia
0
0
совесть sąžinė
0
0