Мне надоело врать

made by Pigmalijonas
27 words

0
0

http://outloudmag.ru/events/item/93-mne-nadoelo-vrat-im-out

Word Meaning
собственный 1. nuosavas
собственный дом
nuosavas namas
2. savo
надоело бояться собственной ориентации
nusibodo bijoti dėl savo orientacijos
0
0
сборная rinktinė
член сборной
rinktinės narė
0
0
воспринять 1. priimti
отец с энтузиазмом воспримет эту новость
tėvas entuziastingai priims šią naujieną
2. suvokti
воспринять органами чувств окружающий мир
suvokti jutimo organais aplinkinį pasaulį
0
0
женственно moteriškai
Я не одеваюсь женственно, не крашусь, не делаю модных причесок...
Aš nesirengiu moteriškai, nesidažau, nesidarau madingų šukuosenų.
0
0
пустяк menkniekis
Но каждый месяц мы с мамой ссоримся из-за этого пустяка.
Tačiau kiekvieną mėnesį mes su mama pykstamės dėl šito menkniekio.
0
0
угадать atspėti
А ты почти угадала.
O tu beveik atspėjai.
0
0
длиться 1. trukti
2. tęstis
А это длилось четыре года.
O tai tęsėsi ketverius metus.
0
0
сбой 1. sutrikimas
2. gedimas
Четыре года молчания и попыток понять, что за сбой у меня в системе.
Ketverius metus tylėjimo ir bandymų suprasti, kas per gedimas mano sistemoje.
0
0
извращение 1. iškrypimas
2. iškraipymas
извращение чужих слов
svetimų žodžių iškraipymas
0
0
заблуждаться klysti
Вы сильно заблуждаетесь и слишком всё опошляете.
Jūs labai klystate ir viską pernelyg suprimityvinate.
0
0
стремление siekis
Это была чисто платоническая любовь, это была психологическая связь, это было духовное стремление.
Tai buvo grynai platoniška meilė, tai buvo psichologinis ryšys, tai buvo dvasinis siekis.
0
0
ад pragaras
0
0
угораздить 1. sukurstyti
2. sugundyti
чёрт угораздил его
kipšas jį sugundė
0
0
унижать žeminti
0
0
дразнить erzinti
0
0
доверять 1. pasitikėti
Я доверяла ей больше, чем кому бы то ни было на тот момент.
Aš ja pasitikėdavau labiau nei kuo nors kitu tuo momentu.
2. patikėti
0
0
косо 1. kreivai
косо посмотрела на меня
kreivai pažiūrėjo į mane
2. šnairomis
косо смотреть
šnairuoti
0
0
настраивать 1. nuteikti
2. kurstyti
Взрослая женщина настраивала дочь против меня, звонила мне с ее номера и обзывала, угрожала, требовала прекратить отношения.
Suaugusi moteris kurstydavo savo dukterį prieš mane, skambindavo man iš jos numerio ir apvardžiuodavo, grasindavo, reikalaudavo nutraukti santykius.
0
0
совратить suvilioti
я «совратила и испортила» ее дочь
aš „suviliojau ir sugadinau“ jos dukrą
0
0
притеснение 1. engimas
2. priespauda
3. priekabiavimas
И где-то между этими событиями, притеснениями, унижениями, несложившимися отношениями, разбитыми сердцами и прочим... Где-то там происходило, формировалось всё самое важное.
Ir kažkur tarp šių įvykių, priekabiavimų, pažeminimų, nesusiklosčiusių santykių, sudaužytų širdžių ir panašiai... Kažkur ten vyko, formavosi visa kas svarbiausia.
0
0