keli priešdėliniai žodžiai

made by Pigmalijonas
24 words

0
0
Word Meaning
reizināt dauginti
reizināt ar pieci
dauginti iš penkių
0
0
dalīt dalyti
dalīt ar divi
dalyti iš dviejų
0
0
iztēloties įsivaizduoti
nevaru iztēloties
negaliu įsivaizduoti
0
0
nokalst 1. nudžiūti
Lai man mēle nokalst!
Kad man liežuvis nudžiūtų!
2. sudžiūti
0
0