veiksmažodžiai (glagoli)

made by languager
37 words

0
0
Word Meaning
švilpti zviždati
0
0
pamiršti zaboraviti (na što)
0
0
iširti raspasti (se)
0
0
tekėti teći
0
0
atsigulti leći
0
0
išgąsdinti uplašiti
0
0
išpjauti izrezati
0
0
priminti podsjetiti
0
0
laižyti lizati
0
0
ieškoti tražiti
0
0
kvepėti mirisati
0
0
mėgautis uživati
0
0
pašokti 1. skočiti
2. (malo) plesati
Ar/Gal norėtum su manim pašokti
Želite li zaplesati sa mnom?
3. (temperatura) naglo porasti, skočiti
0
0
palikti 1. ostaviti (što komu)
Palikite mane ramybėje!
Ostavite me na miru!
2. napustiti (koga/što)
0
0
pasiilgti nedostajati, faliti
Aš pasiilgau tavęs.
Nedostaješ mi. (u ljubavi)
0
0
skambinti 1. zvati (koga)
Skambinkite policijai!
Zovite policiju!
2. zvoniti
0
0
trūkti nedostajati, manjkati (čega), faliti
Man tavęs trūksta.
Nedostaješ mi. (među obitelji ili prijateljima)
0
0
užmokėti platiti (komu što)
(Šis) vyras/moteris užmokės už viską
(Ovaj) gospodin/gospođa će sve platiti.
0
0
kainuoti koštati, stajati (koliko)
Kiek šitas/tai kainuoja?
Koliko ovo/to košta?
0
0
užrašyti zapisati, zabilježiti
Gal gali/te (tai) užrašyti?
Možeš/te (to) li zapisati?
0
0