Anglų žodžiai

made by Pigmalijonas
2 words

0
0
Word Meaning
defy 1. nesiskaityti
The gladiator who defied an emperor.
Gladiatorius, kuris nesiskaitė su imperatoriumi.
2. niekinti
3. ignoruoti
4. iššaukti
0
0
freight company krovinių pervežimo įmonė
0
0