asmenybė (osobnost)

made by languager
22 words

0
0
Word Meaning
noras želja
0
0
nuovargis umor
0
0
pyktis ljutnja
0
0
dorybė vrlina
0
0
sąžinė savjest
0
0
darbštus radišan
0
0
nuodėmė grijeh
0
0
melagis lažljivac
0
0
blogis zlo
0
0
gėris dobro
0
0
idėja ideja
0
0
balsas glas
0
0
darbas rad
0
0
pavydas zavist
0
0
kerštas osveta
0
0
gėda sram
0
0
baimė strah
0
0
nuobodu dosadno
0
0
melas laž
0
0
jautrus osjećajan, osjetljiv
0
0
beprotybė ludilo
0
0
siaubas užas, strava
0
0