Lithuanian-Ukrainian

made by anton
68 words

0
0
Word Meaning
iki бувай
0
0
ačiū дякую
0
0
dėkui дякую
0
0
prašau прошу, будь ласка
0
0
atsiprašau перепрошую
0
0
dovanok даруйте
0
0
kaip sekasi? як ся маєш?
0
0
gerai добре
0
0
taip так
0
0
ne ні
0
0
galia сила
0
0
vyras чоловік
0
0
ir і
0
0
mergaitė дівчинка
0
0
diena днина
0
0
mama мама
0
0
labas привіт
0
0
я
aš einu namo
я йду додому
0
0
tu ти
tu eini į mokyklą
ти йдеш до школи
0
0
jis він
0
0
ji вона
0
0
mes ми
0
0
jūs ви
0
0
jie вони (чол., міш.)
0
0
jos вони (жін.)
0
0
ar чи
Kas vairuos - aš ar tu?
Хто веде - я чи ти?
Nežinau, ar gerai darau.
Не знаю, чи добре роблю.
0
0
arba або
tu arba jis
ти або він
0
0
būti - nebūti бути - небути
Būti ar nebūti - štai klausimas.
Бути чи не бути - це питання.
0
0
esu - nesu єсьм - не єсьм (я)
0
0
esi - nesi єси - не єси (ти)
0
0
yra - nėra є/суть - не є/суть (він/вона/воно/вони)
0
0
esame - nesame єсьмо - не сьмо (ми)
0
0
esate - nesate єсте - не сте (ви)
0
0
eiti йти, гуляти
man reikia eiti
мені треба йти
man patinka eiti mišku
мені подобається гуляти лісом
0
0
duoti - neduoti давати - не давати
0
0
kalbėti - nekalbėti говорити, розмовляти - не розмовляти
aš kalbu telefonu
я говорю телефоном
aš kalbu su sese telefonu
я розмовляю із сестрою телефоном
0
0
gyventi - negyventi жити - не жити
Jis gyveno Lietuvoje dešimt metų.
Він жив у Литві десять років.
0
0
niekada, niekados,, niekuomet ніколи
Jis niekuomet neduoda man pinigų.
Вона ніколи не дає мені грошей.
0
0
dažnai завжди
Milda dažnai eina pasivaikščioti.
Мілда завжди йде гуляти.
0
0
visada, visados, visuomet завжди
0
0
kartais інколи, іноді
0
0
retai рідко
0
0
retkarčiais часом
0
0
Mano vardas (yra)... Мене звуть...
Labas, mano vardas Vytautas.
Привіт, мене звати Вітаутас.
0
0
Aš vardu... Я звуся...
Laba diena, aš vardu Dovilė.
Добридень, я звуся Довіле.
0
0
motina мати
0
0
tėvas батько
0
0
tėtis тато
0
0
vaikas дитина
0
0
dukra дочка
0
0
sūnus син
0
0
brolis брат
0
0
sesė сестра
0
0
važiuoti їхати (j)
0
0
pirkti купувати (e)
0
0
rasti знаходити (nd)
0
0
pradėti починати (ed)
0
0
galvoti думати (j)
0
0
imti брати
0
0
dėti класти (ed)
0
0
suprasti розуміти (nt)
0
0
bėgti бігти
0
0
parduoti продавати (d)
0
0
miegoti спати (-o)
0
0
mokėti уміти, платити (-ė)
0
0
bet але
0
0
o а
0
0
kas 1. хто
Tuk tuk! Kas ten?
Тук тук! Хто там?
Kas ten visada kalba?
Хто там завжди говорить?
2. що
Kas vyksta?, Kas yra?
Що відбувається?
0
0