Lithuanian-Ukrainian

made by anton
68 words

0
0
Word Meaning
ji вона
0
0
mes ми
0
0
jūs ви
0
0
jie вони (чол., міш.)
0
0
jos вони (жін.)
0
0
ar чи
Kas vairuos - aš ar tu?
Хто веде - я чи ти?
Nežinau, ar gerai darau.
Не знаю, чи добре роблю.
0
0
arba або
tu arba jis
ти або він
0
0
būti - nebūti бути - небути
Būti ar nebūti - štai klausimas.
Бути чи не бути - це питання.
0
0
esu - nesu єсьм - не єсьм (я)
0
0
esi - nesi єси - не єси (ти)
0
0
yra - nėra є/суть - не є/суть (він/вона/воно/вони)
0
0
esame - nesame єсьмо - не сьмо (ми)
0
0
esate - nesate єсте - не сте (ви)
0
0
eiti йти, гуляти
man reikia eiti
мені треба йти
man patinka eiti mišku
мені подобається гуляти лісом
0
0
duoti - neduoti давати - не давати
0
0
kalbėti - nekalbėti говорити, розмовляти - не розмовляти
aš kalbu telefonu
я говорю телефоном
aš kalbu su sese telefonu
я розмовляю із сестрою телефоном
0
0
gyventi - negyventi жити - не жити
Jis gyveno Lietuvoje dešimt metų.
Він жив у Литві десять років.
0
0
niekada, niekados,, niekuomet ніколи
Jis niekuomet neduoda man pinigų.
Вона ніколи не дає мені грошей.
0
0
dažnai завжди
Milda dažnai eina pasivaikščioti.
Мілда завжди йде гуляти.
0
0
visada, visados, visuomet завжди
0
0