Wordlist for lesson viņš, viņa su linksniais

made by latvis
2 words
Lesson: viņš, viņa su linksniais

0
0
Word Meaning
viņš jis
0
0
viņa 1. ji
2. jinai
0
0