Wordlist for lesson

made by latvis
3 words
Lesson: 3 veiksmažodžių grupė

0
0
Word Meaning
lasīt skaityti
0
0
gribēt norėti
0
0
zināt žinoti
0
0