Wordlist for lesson 1 veiksmažodžių grupė

made by latvis
3 words
Lesson: 1 veiksmažodžių grupė

0
0
Word Meaning
braukt važiuoti
0
0
ņemt imti
0
0
pirkt pirkti
0
0