Satiksmes termini

made by Pigmalijonas
2 words

0
0
Word Meaning
caurbrauktuve 1. pravažiuojamoji vieta
2. pravažiavimas
3. estakada
dzelzceļa caurbrauktuve
geležinkelio estakada
0
0
pārvads pervaža
dzelzceļa pārvads
geležinkelio pervaža
0
0