water & coffee

made by latvis
35 words

0
0
Word Meaning
costs of production gamybos sąnaudos
0
0
profitability pelningumas
0
0
wage atlyginimas
0
0
investment investicija
0
0
return on investment investicijų grąža
0
0
cash flow pinigų srautai
0
0
water cycle 1. vandens ciklas
2. vandens apytaka
0
0
evaporation 1. garavimas
2. garinimas
0
0
surface runoff paviršinio vandens nutekėjimas
0
0
precipitation krituliai
0
0
aquifer vandeningas sluoksnis
0
0
sea bed jūros dugnas
0
0
water column vandens storymė
0
0
bedrock pamatinė uoliena
0
0
ground water gruntinis vanduo
0
0
chemical composition cheminė sudėtis
0
0
treatment process apdorojimo procesas
0
0
turbidity drumstumas
0
0
chlorine chloras
0
0
alkaline substance šarminė medžiaga
0
0
plumbing vandentiekis
0
0
plumbing tubes vandentiekio vamzdis
0
0
spring water šaltinio vanduo
0
0
water source vandens telkinys
0
0
stirrer maišiklis
0
0
routing system maršrutų parinkimo sistema
0
0
water treatment plant vandens valymo įrenginiai
0
0
slurry srutos
0
0
pig slurry kiaulių srutos
0
0
rancid apkartęs
0
0
go rancid apkarsti
0
0
promoter 1. populiarintojas
2. rengėjas
3. reklamuotojas
0
0
detractor 1. priešininkas
2. peikėjas
0
0
attention to detail dėmesys detalėms
0
0
voucher čekis
0
0