water & coffee

made by latvis
35 words

0
0
Word Meaning
plumbing vandentiekis
0
0
plumbing tubes vandentiekio vamzdis
0
0
spring water šaltinio vanduo
0
0
water source vandens telkinys
0
0
stirrer maišiklis
0
0
routing system maršrutų parinkimo sistema
0
0
water treatment plant vandens valymo įrenginiai
0
0
slurry srutos
0
0
pig slurry kiaulių srutos
0
0
rancid apkartęs
0
0
go rancid apkarsti
0
0
promoter 1. populiarintojas
2. rengėjas
3. reklamuotojas
0
0
detractor 1. priešininkas
2. peikėjas
0
0
attention to detail dėmesys detalėms
0
0
voucher čekis
0
0