water & coffee

made by latvis
35 words

0
0
Word Meaning
costs of production gamybos sąnaudos
0
0
profitability pelningumas
0
0
wage atlyginimas
0
0
investment investicija
0
0
return on investment investicijų grąža
0
0
cash flow pinigų srautai
0
0
water cycle 1. vandens ciklas
2. vandens apytaka
0
0
evaporation 1. garavimas
2. garinimas
0
0
surface runoff paviršinio vandens nutekėjimas
0
0
precipitation krituliai
0
0
aquifer vandeningas sluoksnis
0
0
sea bed jūros dugnas
0
0
water column vandens storymė
0
0
bedrock pamatinė uoliena
0
0
ground water gruntinis vanduo
0
0
chemical composition cheminė sudėtis
0
0
treatment process apdorojimo procesas
0
0
turbidity drumstumas
0
0
chlorine chloras
0
0
alkaline substance šarminė medžiaga
0
0