ķīmija

made by latvis
9 words

0
0
Word Meaning
epoksīdsveķi epoksidinės dervos
0
0
ksilols ksilenas
0
0
radzenes bojājums ragenos pažeidimas
0
0
elpas trūkums dusulys
0
0
gaistošs lakusis
gaistošie organiskie savienojumi
lakieji organiniai junginiai
0
0
kaitīgs kenksmingas
0
0
kairinošs dirginantis
0
0
bīstams pavojingas
0
0
saberzuma pakāpe 1. sutrynimo laipsnis
2. suspaudimo laipsnis
0
0