Garsų kaita giminiškuose žodžiuose

0
0

These words are associated with the Latvian lesson Garsų kaita giminiškuose žodžiuose.Description: Kaip lengvai praplėsti žodyną

Word Meaning
brolis brālis
0
0
rodyti rādīt
0
0
angis odze
0
0
langas logs
0
0
penki pieci
0
0
pinti pīt
0
0
minkštas mīksts
0
0
laimingas laimīgs
0
0
sunkti sūkt
0
0
ąžuolas ozols
0
0
kęsti ciest
0
0
bręsti briest
0
0
gintaras dzintars
0
0
gerti dzert
0
0
kitas cits
0
0
kirvis cirvis
0
0
šienas siens
0
0
žarna zarna
0
0
giedoti dziedāt
0
0
žemė zeme
0
0