Common Lithuanian verbs with prefixes

made by cockatoo
262 words

3
0
Word Meaning
suaidėti begin echoing strongly
0
0
užaidėti begin echoing
0
0
įsiaidėti gain momentum (about an echo)
0
0
apgailestauti 1. regret
Aš vis dar apgailestauju dėl avarijos.
I still regret that accident.
Tada aš apgailestavau, kad nėjau į parduotuvę.
Then I was sorry that I didn't go to the shop.
Visi vyrai apgailestaus dėl to.
All the men will be sorry about that.
2. be sorry about
Aš vis dar apgailestauju dėl avarijos.
I still regret that accident.
Tada aš apgailestavau, kad nėjau į parduotuvę.
Then I was sorry that I didn't go to the shop.
Visi vyrai apgailestaus dėl to.
All the men will be sorry about that.
0
0
paapgailestauti be sorry for a short time
0
0
apgauti fool someone
Jis visuomet tave apgauna.
He always fools you.
Kodėl apgavai tą berniuką?
Why did you fool that boy?
Rytoj ji manęs neapgaus.
She won't fool me tomorrow.
0
0
atsibosti 1. bore
Tu man visada labai greitai atsibosti.
You always get me bored very fast.
Jis tau atsibodo.
You got sick of him.
Šis butas mums greitai atsibos. This apartment will bore us quickly.
Šis butas mums greitai atsibos. We will get sick of this apartment quickly.
2. make someone tired/bored/sick of
Tu man visada labai greitai atsibosti.
You always get me bored very fast.
Jis tau atsibodo.
You got sick of him.
Šis butas mums greitai atsibos. This apartment will bore us quickly.
Šis butas mums greitai atsibos. We will get sick of this apartment quickly.
0
0
atsiminti remember
Aš sunkiai atsimenu savo vaikystę.
I hardly remember my childhood.
Paskui tu atsiminei, kad reikia eiti namo.
Later you remembered that you have to go home.
Rytoj jis to neatsimins.
Tomorrow he will not remember it.
0
0
atstovauti represent
Aš atstovauju savo mokyklai.
I represent my school.
Anglijoje jis atstovavo Lietuvai.
In England he represented Lithuania.
Manau, kad mes sėkmingai atstovausime Afrikai.
I think that we will successfully represent Africa.
0
0
paatstovauti represent for a short time
0
0
atsiatstovauti get enough of representing
0
0
nusiatstovauti start doing representing badly
0
0
persiatstovauti do too much representing
0
0
prisiatstovauti 1. get enough of representing
2. get in trouble for representing
0
0
auginti 1. grow
Aš auginu tris vaikus.
I am bringing up three children.
Vyras užaugino medį, pastatė namą ir susilaukė sūnaus.
A man has grown a tree, built a house and had a son.
Kiek laiko auginsi šitą gėlę?
How long will you cultivate this flower?
2. bring up
Aš auginu tris vaikus.
I am bringing up three children.
Vyras užaugino medį, pastatė namą ir susilaukė sūnaus.
A man has grown a tree, built a house and had a son.
Kiek laiko auginsi šitą gėlę?
How long will you cultivate this flower?
3. raise
Aš auginu tris vaikus.
I am bringing up three children.
Vyras užaugino medį, pastatė namą ir susilaukė sūnaus.
A man has grown a tree, built a house and had a son.
Kiek laiko auginsi šitą gėlę?
How long will you cultivate this flower?
4. cultivate someone or something
Aš auginu tris vaikus.
I am bringing up three children.
Vyras užaugino medį, pastatė namą ir susilaukė sūnaus.
A man has grown a tree, built a house and had a son.
Kiek laiko auginsi šitą gėlę?
How long will you cultivate this flower?
0
0
augintis grow for oneself
0
0
apauginti grow something on random places of something
0
0
atauginti regrow
0
0
įauginti grown something inside
0
0
paauginti grow/raise for a period of time
0
0