Common Lithuanian verbs with prefixes

made by cockatoo
262 words

3
0
Word Meaning
sučiulbėti chirp once
0
0
atsičiulbėti get enough of chirping
0
0
prisičiulbėti 1. get into trouble by chirping
2. by alluring
0
0
čiulpti 1. suck
Vaikas čiulpia saldainį.
The child is chewing a sweet.
Vampyras čiulpė kraują.
Yesterday the vampyre was sucking blood.
Ar vampyrai mums čiulps kraują?
Will the vampyres suck our blood?
2. chew
Vaikas čiulpia saldainį.
The child is chewing a sweet.
Vampyras čiulpė kraują.
Yesterday the vampyre was sucking blood.
Ar vampyrai mums čiulps kraują?
Will the vampyres suck our blood?
0
0
apčiulpti suck the outside(s) of something
0
0
atčiulpti end sucking something
0
0
nučiulpti complete sucking something
0
0
pačiulpti 1. suck a little
2. complete sucking something
0
0
pričiulpti suck a certain amount out of something
0
0
sučiulpti suck a lot of things
0
0
apsičiulpti harm oneself by sucking
0
0
atsičiulpti get enough of sucking
0
0
persičiulpti harm oneself by sucking
0
0
prisičiulpti get enough of sucking
0
0
aidėti 1. echo
Nuo upės ataidi moterų daina.
A song of women echoes from the river.
Kodėl miške aidi šūviai?
Why are there shots echoing in the forest?
Mūsų žodžiai garsiai nuaidės visame pasaulyje.
Our words will spread loudly across the whole world.
2. resound
Nuo upės ataidi moterų daina.
A song of women echoes from the river.
Kodėl miške aidi šūviai?
Why are there shots echoing in the forest?
Mūsų žodžiai garsiai nuaidės visame pasaulyje.
Our words will spread loudly across the whole world.
0
0
ataidėti come (about the sound of echo)
0
0
įaidėti enter (about the sound of echo)
0
0
nuaidėti outspread (about an echo)
0
0
paaidėti echo a little
0
0
praaidėti pass by (about the sound of echo)
0
0