Common Lithuanian verbs with prefixes

made by cockatoo
262 words

3
0
Word Meaning
prisiaiškinti get in trouble for explaining/convincing too much
0
0
baigti finish
Aš baigiu rašyti tekstą.
I am finishing writing the text.
Ar jau baigei žaidimą?
Have you finished the game already?
Kada mes baigsime skaityti šitą pasaką?
When will we finish reading this story?
0
0
baigtis end
0
0
pabaigti end smth
0
0
pribaigti end someone by causing harm
0
0
užbaigti end something
0
0
išsibaigti run out of something (3 p.)
0
0
nusibaigti get too exhausted
0
0
pasibaigti end (about an action/event)
0
0
adresuoti 1. address
Gimtadienio proga sūnus adresuoja dainą savo tėvui.
At the occassion of the birthday, son addresses a song to his father.
Jūs netinkamai adresavote siuntinį.
You addressed the package wrongly.
Mes užadresuosime šį laišką ir išsiųsime.
We will address this letter and send it.
2. direct to
Gimtadienio proga sūnus adresuoja dainą savo tėvui.
At the occassion of the birthday, son addresses a song to his father.
Jūs netinkamai adresavote siuntinį.
You addressed the package wrongly.
Mes užadresuosime šį laišką ir išsiųsime.
We will address this letter and send it.
0
0
peradresuoti change the adress of smth to send
0
0
užadresuoti write down an address when sending
0
0
dainuoti sing
Tu labai gražiai dainuoji, Vytautai.
You sing very nice, Vytautas.
Tau dainavo tik trys dainininkai?
Only three singers were singing to you?
Visada tau dainuosiu.
I will always sing to you.
0
0
apdainuoti 1. sing about smth
2. honour smth
0
0
atidainuoti sing something and be done with it
0
0
nudainuoti sing smth badly
0
0
padainuoti sing for a little while
0
0
pardainuoti come home while singing
0
0
perdainuoti resing
0
0
pradainuoti miss/fail/not notice something while singing
0
0