Common Lithuanian verbs with prefixes

made by cockatoo
262 words

3
0
Word Meaning
prisidažyti do too much of painting
0
0
užsidažyti paint on oneself
0
0
dėti 1. put (down)
Jis deda knygą ant stalo.
He is putting the book on the table.
Ji dėjo knygą ant lentynos.
She was putting the book on the shelf.
Kur jie dės visas tas knygas?
Where will they put all those books?
2. lay (down)
Jis deda knygą ant stalo.
He is putting the book on the table.
Ji dėjo knygą ant lentynos.
She was putting the book on the shelf.
Kur jie dės visas tas knygas?
Where will they put all those books?
0
0
dėtis 1. pretend
2. put something for oneself
0
0
apdėti put something on something
0
0
atidėti postpone
0
0
įdėti put in
0
0
padėti 1. put once
2. lose
0
0
perdėti put in another place
0
0
pradėti begin
0
0
pridėti put a lot of things
0
0
sudėti 1. put in an order
2. put all
0
0
uždėti put on
0
0
apsidėti put on oneself
0
0
atsidėti put for the future
0
0
įsidėti put inside for oneself
0
0
nusidėti sin
0
0
pasidėti put somewhere for oneself
0
0
persidėti put in a new place for oneself
0
0
prasidėti start
0
0