Common Lithuanian verbs with prefixes

made by cockatoo
262 words

3
0
Word Meaning
padėkoti thank once
0
0
pradėkoti thank for a period of time
0
0
pridėkoti do a lot of thanking
0
0
atsidėkoti repay
0
0
prisidėkoti get in trouble for thanking too much
0
0
dažyti 1. paint
Agne, kodėl dažai sienas?
Agnė, why are you painting the walls?
Praeitą savaitę Agnė dažė savo kambario sieną?
Last week Agnė was painting the wall of her room.
Kas Agnei dažys plaukus?
Who will dye hair for Agnė?
2. colour
Agne, kodėl dažai sienas?
Agnė, why are you painting the walls?
Praeitą savaitę Agnė dažė savo kambario sieną?
Last week Agnė was painting the wall of her room.
Kas Agnei dažys plaukus?
Who will dye hair for Agnė?
3. dye
Agne, kodėl dažai sienas?
Agnė, why are you painting the walls?
Praeitą savaitę Agnė dažė savo kambario sieną?
Last week Agnė was painting the wall of her room.
Kas Agnei dažys plaukus?
Who will dye hair for Agnė?
0
0
dažytis dye for oneself
0
0
apdažyti 1. paint the surface of something
2. paint a part of something
0
0
atidažyti paint the previous colour
0
0
nudažyti completely paint something
0
0
padažyti paint a little
0
0
perdažyti repaint
0
0
pridažyti paint a lot
0
0
uždažyti paint on top of something
0
0
apsidažyti paint on oneself
0
0
atsidažyti get enough of painting
0
0
išsidažyti 1. paint on oneself
2. paint on oneself accidentally
0
0
nusidažyti dye for oneself
0
0
pasidažyti paint one's lips
0
0
persidažyti paint oneself too much
0
0