Lithuanian Adjectives

made by wiktionary
215 words

0
0
Word Meaning
abejingas indifferent
0
0
abuojas 1. bad
2. mad
3. angry
4. intolerable
5. insufferable
0
0
airiškas Irish
0
0
aklas blind
0
0
albaniškas Albanian
0
0
alkana hungry
desirous of food
0
0
alkanas hungry
0
0
analinis anal
0
0
andorietiška Andorran
pertaining to Andorra
0
0
andorietiškas Andorran
pertaining to Andorra
0
0
angliškas English
0
0
arabiškas 1. Arabic
2. Arabian
0
0
armėniškas Armenian
0
0
asmeninis 1. personal
2. private
0
0
aukštaitiškas Aukštaitian
0
0
aukštas 1. high
aukštas kalnas
a high mountain
aukštos kokybės gaminiai
high-quality products
2. tall
aukštas vyras
a tall man
3. noble
aukštas svečias
a high guest
0
0
austriškas Austrian
related to Austria
0
0
azerbaidžanietiška Azerbaijani
pertaining to Azerbaijan
0
0
azerbaidžanietiškas Azerbaijani
0
0
aštrus sharp
0
0
baisus 1. terrible
2. horrible
3. frightful
4. dreadful
5. awful
0
0
balnas : white-backed
balnas jautis
a white-backed ox
balna karvė
a white-backed cow
0
0
baltas white
0
0
barzdotas bearded
0
0
bebaimis fearless
0
0
bebalsis voiceless
0
0
bedieviškas impious
0
0
bedugnis bottomless
bedugnė praraja
a bottomless pit
0
0
bedžiaugsmis joyless
0
0
beformis 1. formless
2. shapeless
3. amorphous
0
0
begalinis 1. endless
2. infinite
0
0
begalvis 1. headless
2. brainless
0
0
begarsis 1. voiceless
2. soundless
0
0
bejausmis 1. callous
2. unfeeling
0
0
bekraujis 1. bloodless
2. pallid
3. pale
0
0
benamis 1. outcast
2. derelict
3. homeless
4. stray
0
0
bendras 1. common
2. general
3. shared
4. joint
5. combined
0
0
besmegenis 1. brainless
2. stupid
0
0
bevaikis childless
0
0
bevandenis 1. waterless
2. arid
0
0
bevardis nameless
0
0
beveidis faceless
Beveidė dvasia rodės prieš mus.
A faceless ghost appeared before us.
0
0
bevertis worthless
0
0
bevielis wireless
0
0
beviltis hopeless
0
0
beydis 1. flawless
2. faultless
0
0
blandus 1. misty
2. foggy
3. thick
0
0
brandus mature
0
0
bulgariškas Bulgarian
0
0
daniškas Danish
0
0
demokratinis democratic
0
0
dešinė right
0
0
didelis large
of greater size
0
0
dieviškas 1. divine
2. supernal
3. godly
4. godlike
0
0
džiaugsmingas glad
0
0
elementarus 1. elementary
2. basic
0
0
erdvas 1. spatial
2. spacious
0
0
erogeninis erogenous
0
0
erotinis erotic
Jam patinka erotiniai filmai.
He likes erotic films.
0
0
erotiškas 1. erotic
2. sexy
0
0
ertas 1. spacious
2. wide
0
0
estiškas Estonian
0
0
gaidrus 1. clear
2. bright
0
0
geltonas yellow
0
0
geras good
0
0
giedras 1. serene
2. clear
0
0
gilus deep
0
0
gimtas native
Mano gimtoji kalba yra vokečių.
My mother tongue is German.
0
0
gnostiškas 1. Gnostic
2. of or pertaining to gnosis
3. Gnosticism or its adherents.
0
0
graikiškas Greek
0
0
gražus beautiful
0
0
greitas quick
0
0
grubi 1. rough
2. impolite
3. rude
0
0
gyvas alive
0
0
haliucinacinis hallucinatory
0
0
haliucinogeninis hallucinogenic
0
0
ilgas long
having great distance
0
0
ispaniškas Spanish
0
0
itališkas Italian
0
0
izomorfinis isomorphic
0
0
izoterminis isothermal
0
0
išdaigus mischievous
0
0
iškalbus 1. eloquent
2. fluent
0
0
išvaizdus good-looking
Šis vyras labai išvaizdus.
This man is very good-looking.
0
0
japoniškas Japanese
0
0
jaunas young
0
0
joks no
0
0
juodas black
0
0
kalbus 1. talkative
2. communicative
3. loquacious
0
0
kartus bitter
0
0
keistas 1. strange
2. odd
3. peculiar
0
0
kiniškas Chinese
0
0
kirsnas black
of a horse
0
0
klaidingas In error.
0
0
koks 1. what
2. which
3. what kind
0
0
korėjietiškas Korean
0
0
kroatiškas Croatian
0
0
latviškas Latvian
0
0
lenkiškas Polish
0
0
lepus 1. fastidious
Jis lepus ir visada galvoja tik apie save
He is so fastidious and always thinking only about himself.
2. spoilt
Jis lepus ir visada galvoja tik apie save
He is so fastidious and always thinking only about himself.
0
0
liesas 1. lean
2. thin
0
0
lietuviškas Lithuanian
0
0
lytinis sexual
0
0
lėnas slow
0
0
malonus 1. pleasant
2. pleasing
3. agreeable
0
0
maltietiškas Maltese
0
0
mandagus polite
well-mannered
0
0
mažas 1. little
2. small
3. diminutive
0
0
meilus 1. tender
2. kind
0
0
meniškas artistic
0
0
menkas 1. poor
not good
2. small
3. little
4. slight
5. weak
6. faint
7. feeble
8. unimportant
9. inconsequential
0
0
mielas 1. nice
2. sweet
3. cute
0
0
mobilus mobile
capable of being moved
0
0
mokyklinis school-
0
0
moteriškas 1. feminine
2. female
0
0
mįslingas enigmatic
0
0
naudingas useful
having a practical or beneficial use
0
0
naujas new
0
0
nepadorus 1. indecent
2. improper
3. indecorous
4. immoral
0
0
neramus 1. uneasy
2. restless
3. worried
0
0
netaisyklingas 1. irregular
2. anomalous
0
0
neteisingas wrong
incorrect
0
0
netvarkingas 1. chaotic
2. disorderly
3. messy
4. disheveled
5. sloppy
6. slovenly
7. without care or carefulness
8. indiscriminate
9. thoughtless
0
0
neįvardžiuotinis not pronominal
0
0
norvegiškas Norwegian
0
0
nuodingas virulent
0
0
nuogas 1. nude
2. naked
0
0
olandiškas Dutch
0
0
orgiškas orgiastic
0
0
padorus 1. decent
2. decorous
0
0
paprastas simple
uncomplicated
0
0
pasakiškas fabulous
0
0
paslaptingas mysterious
0
0
patrauklus attractive
0
0
paupinis riverside
0
0
pieniškas 1. dairy
2. milky
containing or made from milk
0
0
pilkas 1. gray
2. dull
3. dim
0
0
pilnas full
0
0
pornografinis pornographic
0
0
pornografiškas pornographic
0
0
portugališkas Portuguese
0
0
prakaituotas sweaty
0
0
prancūziškas French
0
0
proporcionalus 1. proportional
2. positive masculine singular vocative form of proporcionalus.
0
0
pusaklis purblind
0
0
ramus calm
ramus miegas
calm sleep
ramus oras
calm weather
rami jūra
a calm sea
rami gatvė
a tranquil street
0
0
raudonas 1. ruddy
2. reddish
3. rubicund
4. rouge
0
0
reikalingas 1. needed
2. necessary
3. required
0
0
rudas brownish red
0
0
rumuniškas Romanian
0
0
rusiškas Russian
0
0
rūgštis 1. acid (sour
2. sharp
3. or biting to the taste)
0
0
saldus sweet
0
0
saugus 1. safe
Noriu būti saugus.
I want to be safe.
2. secure
Noriu būti saugus.
I want to be safe.
0
0
sausas dry
0
0
senas old
0
0
serbiškas Serbian
0
0
simbolinis symbolic
referring to something with an implicit meaning
0
0
sistematinis systematic
0
0
situacinis situational
0
0
skystas thin
of liquids
0
0
slovakiškas 1. Slovak
2. Slovakian
0
0
slovėniškas Slovenian
0
0
smulkmeniškas 1. meticulous
2. particular
0
0
sparnuotas winged
sparnuotas vabzdys
a winged insect
0
0
stuburinis vertebrate
having a backbone
0
0
suomiškas Finnish
0
0
svarbus important
Svarbu žinoti, ką reikia daryti jei išsenka alus.
It's important to know what to do if the beer runs out.
0
0
sveikas healthy
0
0
sveikas ir gyvas safe and sound
Nesijaudink. Jis sveikas ir gyvas.
Don't worry. He's safe and sound.
0
0
sėklinis seminal
0
0
taisyklingas 1. correct
taisyklingas tarimas
correct pronunciation
2. regular
taisyklingas veiksmažodis
a regular verb
3. normal
taisyklingas veiksmažodis
a regular verb
0
0
tankus 1. thick
Jis užmigo tankioje girioje.
He fell asleep in a dense forest.
2. dense
Jis užmigo tankioje girioje.
He fell asleep in a dense forest.
3. close together
4. quick
5. speedy
0
0
tariamas imaginary
0
0
tiesioginis 1. direct
Jis tiesioginis pranašo palikuonis.
He's a direct descendant of the prophet.
2. indicative
tiesioginė nuosaka
indicative mood
0
0
tingus lazy
0
0
toks such
0
0
trumpas short
0
0
turkiškas Turkish
0
0
tvarkingas 1. neat
2. orderly
3. ordered
4. tidy
5. immaculate
0
0
ugnikalninis volcanic
0
0
ugningas 1. fiery
2. passionate
3. ardent
4. hot
5. sexy
0
0
upinis riverine
0
0
užimtas 1. busy
2. occupied
0
0
vaizdingas picturesque
0
0
vaizdinis 1. graphic
2. visual
0
0
valgomas edible
0
0
vengriškas Hungarian
0
0
vetušas old
0
0
večas very old
0
0
vokiškas German
0
0
vyriškas 1. masculine
2. virile
3. male
0
0
vėlus late
0
0
ydingas defective
0
0