Lithuanian Adjectives

made by wiktionary
215 words

0
0
Word Meaning
skystas thin
of liquids
0
0
slovakiškas 1. Slovak
2. Slovakian
0
0
slovėniškas Slovenian
0
0
smulkmeniškas 1. meticulous
2. particular
0
0
sparnuotas winged
sparnuotas vabzdys
a winged insect
0
0
stuburinis vertebrate
having a backbone
0
0
suomiškas Finnish
0
0
svarbus important
Svarbu žinoti, ką reikia daryti jei išsenka alus.
It's important to know what to do if the beer runs out.
0
0
sveikas healthy
0
0
sveikas ir gyvas safe and sound
Nesijaudink. Jis sveikas ir gyvas.
Don't worry. He's safe and sound.
0
0
sėklinis seminal
0
0
taisyklingas 1. correct
taisyklingas tarimas
correct pronunciation
2. regular
taisyklingas veiksmažodis
a regular verb
3. normal
taisyklingas veiksmažodis
a regular verb
0
0
tankus 1. thick
Jis užmigo tankioje girioje.
He fell asleep in a dense forest.
2. dense
Jis užmigo tankioje girioje.
He fell asleep in a dense forest.
3. close together
4. quick
5. speedy
0
0
tariamas imaginary
0
0
tiesioginis 1. direct
Jis tiesioginis pranašo palikuonis.
He's a direct descendant of the prophet.
2. indicative
tiesioginė nuosaka
indicative mood
0
0
tingus lazy
0
0
toks such
0
0
trumpas short
0
0
turkiškas Turkish
0
0
tvarkingas 1. neat
2. orderly
3. ordered
4. tidy
5. immaculate
0
0