Lithuanian Adjectives

made by wiktionary
215 words

0
0
Word Meaning
izoterminis isothermal
0
0
išdaigus mischievous
0
0
iškalbus 1. eloquent
2. fluent
0
0
išvaizdus good-looking
Šis vyras labai išvaizdus.
This man is very good-looking.
0
0
japoniškas Japanese
0
0
jaunas young
0
0
joks no
0
0
juodas black
0
0
kalbus 1. talkative
2. communicative
3. loquacious
0
0
kartus bitter
0
0
keistas 1. strange
2. odd
3. peculiar
0
0
kiniškas Chinese
0
0
kirsnas black
of a horse
0
0
klaidingas In error.
0
0
koks 1. what
2. which
3. what kind
0
0
korėjietiškas Korean
0
0
kroatiškas Croatian
0
0
latviškas Latvian
0
0
lenkiškas Polish
0
0
lepus 1. fastidious
Jis lepus ir visada galvoja tik apie save
He is so fastidious and always thinking only about himself.
2. spoilt
Jis lepus ir visada galvoja tik apie save
He is so fastidious and always thinking only about himself.
0
0