Lithuanian Adjectives

made by wiktionary
215 words

0
0
Word Meaning
ertas 1. spacious
2. wide
0
0
estiškas Estonian
0
0
gaidrus 1. clear
2. bright
0
0
geltonas yellow
0
0
geras good
0
0
giedras 1. serene
2. clear
0
0
gilus deep
0
0
gimtas native
Mano gimtoji kalba yra vokečių.
My mother tongue is German.
0
0
gnostiškas 1. Gnostic
2. of or pertaining to gnosis
3. Gnosticism or its adherents.
0
0
graikiškas Greek
0
0
gražus beautiful
0
0
greitas quick
0
0
grubi 1. rough
2. impolite
3. rude
0
0
gyvas alive
0
0
haliucinacinis hallucinatory
0
0
haliucinogeninis hallucinogenic
0
0
ilgas long
having great distance
0
0
ispaniškas Spanish
0
0
itališkas Italian
0
0
izomorfinis isomorphic
0
0