Lithuanian Adjectives

made by wiktionary
215 words

0
0
Word Meaning
bevardis nameless
0
0
beveidis faceless
Beveidė dvasia rodės prieš mus.
A faceless ghost appeared before us.
0
0
bevertis worthless
0
0
bevielis wireless
0
0
beviltis hopeless
0
0
beydis 1. flawless
2. faultless
0
0
blandus 1. misty
2. foggy
3. thick
0
0
brandus mature
0
0
bulgariškas Bulgarian
0
0
daniškas Danish
0
0
demokratinis democratic
0
0
dešinė right
0
0
didelis large
of greater size
0
0
dieviškas 1. divine
2. supernal
3. godly
4. godlike
0
0
džiaugsmingas glad
0
0
elementarus 1. elementary
2. basic
0
0
erdvas 1. spatial
2. spacious
0
0
erogeninis erogenous
0
0
erotinis erotic
Jam patinka erotiniai filmai.
He likes erotic films.
0
0
erotiškas 1. erotic
2. sexy
0
0