Lithuanian Adjectives

made by wiktionary
215 words

0
0
Word Meaning
įvardžiuotinis pronominal
0
0
šiltas warm
0
0
širmas grey
0
0
švediškas Swedish
0
0
švelnus 1. soft
Jo oda labai švelni.
His skin is very smooth.
2. smooth
Jo oda labai švelni.
His skin is very smooth.
3. gentle
4. delicate
5. tender
6. mild
7. affectionate
0
0
žalia green
0
0
žaliaakis green-eyed
0
0
žalias green
0
0
žavus 1. bewitching
2. charming
3. fascinating
4. captivating
0
0
žemaitiškas Samogitian
0
0
žemas low
0
0
žmogiškas human
0
0
žmoniškas humane
0
0
žvaigždinis 1. stellar
2. sidereal
0
0
žvaigždiškas 1. starry
2. star-shaped
3. star-like
0
0