buhalterija, apskaita, ataskaitos

made by latvis
48 words

0
0

grāmatvedība, uzskaite, pārskati

Word Meaning
daugiametis sodinys ilggadīgais stādījums
0
0
sodinys kultūraugs
0
0
atsargos krājumi
0
0
perpardavimas tālākpārdošana
0
0
terminuoti indėliai termiņieguldījumi
0
0
akcijų priedai daļu emisijas uzcenojums
0
0
perkainojimo rezervas pārvērtēšanas rezerve
0
0
nepaskirstytasis pelnas nesadalītā peļņa
0
0
finansinė skola finansiālais parāds
0
0
atidėjiniai uzkrājumi
0
0
nuosavas kapitalas pašu kapitāls
0
0
straipsnis postenis
0
0
augalininkystė augkopība
0
0
gyvulininkystė lopkopība
0
0
žvėrininkystė zvērkopība
0
0
kintamosios sąnaudos mainīgās izmaksas
0
0
pagautė neplānotie ieguvumi
0
0
netekimai zudumi
0
0
akcijų išleidimas daļu emisija
0
0
savų akcijų supirkimas daļu atpirkšana
0
0