Lietvārds

made by Pigmalijonas
4 words
Lesson: Lietvārds

0
0

These words are associated with the Lithuanian lesson Lietvārds.Description: lietuviski: daiktavardis

Word Meaning
arklys zirgs
0
0
žodis vārds
0
0
kelias ceļš
0
0
vyras 1. vīrs
2. vīrietis
0
0