A1

made by DudaStravinski
39 words

0
0
Word Meaning
tušinukas pen
0
0
sąsiuvinis exercise-book
0
0
stalas table
1
0
knyga book
1
0
kompiuteris computer
1
0
laikrodis 1. clock
saulės laikrodis
sundial
2. watch
rankinis laikrodis
a wristwatch
1
0
lempa lamp
0
0
kėdė chair
1
0
televizorius 1. television set
2. TV set
1
0
kambarys room
0
0
langas window
1
0
kilimas carpet
1
0
kompas computer
0
0
duoti give
0
0
stebuklas miracle
Teįvyksta stebuklas!
May a miracle happen!
0
0
laukti wait
0
0
nekęsti hate
0
0
reikėti need
0
0
patikti 1. appeal
2. be liked
0
0