A1

made by DudaStravinski
39 words

0
0
Word Meaning
dažnai often
Milda dažnai eina pasivaikščioti.
Milda often goes for a walk.
0
0
retai rarely
0
0
vaikas child
0
0
dukra daughter
1
0
sesė sister
0
0
kas 1. what
Kas vyksta?
What's happening?
2. who
Tuk tuk! Kas ten?
Knock knock! Who's there?
0
0
kaip how
kaip sekasi?
how are you?
kaip miela
how cute
0
0
kodėl why
0
0
vienas one
0
0
du two
0
0
trys three
0
0
keturi four
0
0
penki five
0
0
šeši six
0
0
septyni seven
0
0
aštuoni eight
0
0
devyni nine
0
0
dešimt ten
0
0
tėvai parents
0
0
pieštukas pencil
1
0