general

made by Rurulk
27 words

0
0
Word Meaning
never 1. niekada
He never gives me any money.
Jis niekuomet neduoda man pinigų.
2. niekados
3. niekuomet
0
0
retai rarely
0
0
retkarčiais occasionally
0
0
kartais sometimes
0
0
dažnai often
Milda dažnai eina pasivaikščioti.
Milda often goes for a walk.
0
0
always 1. visada
2. visados
3. visuomet
0
0
tėtis dad
0
0
brolis brother
0
0
sesė sister
0
0
o 1. and
2. but
3. however
0
0
tėvai parents
0
0
pieštukas pencil
1
0
tušinukas pen
0
0
sąsiuvinis exercise-book
0
0
knyga book
1
0
stalas table
1
0
kompiuteris computer
1
0
laikrodis 1. clock
saulės laikrodis
sundial
2. watch
rankinis laikrodis
a wristwatch
1
0
lempa lamp
0
0
kėdė chair
1
0
televizorius 1. television set
2. TV set
1
0
kambarys room
0
0
siena wall
0
0
langas window
1
0
kilimas carpet
1
0
kompas computer
0
0
stebuklas miracle
Teįvyksta stebuklas!
May a miracle happen!
0
0