Prancūzų žodžiai

made by Pigmalijonas
6 words

0
0

Prancūzų žodžiai į lietuvių.

Word Meaning
ainsi 1. šitaip
Je t'imaginais ainsi.
Aš tave šitaip įsivaizdavau.
2. kartu su
L'Italie ainsi que quatre autres pays d'Europe.
Italija, kartu su keturiomis kitomis Europos šalimis.
0
0
ailleurs kitur
être ailleurs
būti kitur
partout ailleurs
visur kitur
0
0
bouche burna
Il n'a pas ouvert la bouche de toute la soirée.
Jis nepravėrė burnos visą vakarą.
0
0
échapper 1. vengti
échapper à
vengti (ko)
2. pabėgti
s'échapper de
pabėgti nuo
0
0
haltère hantelis
haltère long
štanga
0
0
peser sverti
peser sur les épaules
gulėti ant pečių (rūpėti)
0
0