eng-lv terminology

made by latvis
27 words

0
0
Word Meaning
aerator aerators
0
0
check-valve pretvārsts
0
0
conformity certificate atbilstības sertifikāts
0
0
spare part rezerves daļa
0
0
corrosive resistance korozijizturība
0
0
bidet faucet bidē maisītājs
0
0
flow rate 1. caurplūsma
2. caurplūdums
0
0
distributor difuzors
0
0
diverter divertors
0
0
pop-up valve 1. apakšas vārsts
2. noteces vārsts
0
0
handshower dušas galva
0
0
shower faucet dušas maisītājs
0
0
shower hose dušas šļūtene
shower hose length
dušas šļūtenes garums
shower hose shell
dušas šļūtenes čaula
shower hose armor
dušas šļūtenes apvalks
0
0
eccentric ekscentrs
plate for eccentric
ekscentra šķīvis
0
0
length garums
0
0
water pressure ūdens spiediens
hot and cold water pressure difference
karstā un aukstā ūdens spiediena atšķirība
0
0
cartridge kasetne
0
0
spout snīpis
0
0
pressure spiediens
operating pressure
darba spiediens
0
0
connection thread pieslēgšanas vītne
connection thread to water supply system
pieslēgšanas vītne pie ūdens sistēmas
0
0