Preposition per

made by Pigmalijonas
1 word
Lesson: Preposition per

0
0

These words are associated with the Lithuanian lesson Preposition per.

Word Meaning
per 1. across
eiti per tiltą
to walk across a bridge
2. through
važiuoti per tunelį
to drive through a tunnel
3. in
viską pabaigsime per valandą
we will finish everything in an hour
4. per
šimtas kilometrų per valandą
a hundred kilometers per hour
5. during
Per visą paskaitą profesorius nepasakė nieko įdomaus.
During all the lecture the professor didn't say anything interesting.
0
0