Šildytuvai - sildītāji

made by latvis
14 words

0
0
Word Meaning
gerai 1. labi
Gerai, tebūnie!
Labi, lai notiek!
2. kārtīgi
Gerai įkiškite šakutę į lizdą, kad šakutė neperkaistų ir nesugestų.
Kārtīgi iespraudiet kontaktdakšu ligzdā, lai kontaktdakša nepārkarstu un nesabojātos.
3. krietni
gerai palijo
krietni nolija
0
0
nutrenkimas sitiens
nutrenkimas elektra
elektrības sitiens
0
0
kaitinti karsēt
kaitinimo elementas
karsēšanas elements
0
0
įkaisti 1. uzkarst
prietaiso dalys gali smarkiai įkaisti ir nudeginti
ierīces daļas var stipri uzkarst un radīt apdegumus
2. iekarst
Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo įkaitusio šildytuvo korpuso.
Barošanas vadu turiet attālāk no iekarsuša sildītāja korpusa.
0
0
skersvėjis caurvējš
0
0
įtampa spriegums
vardinė įtampa
nominālais spriegums
0
0
galingumas jauda
vardinis galingumas
nominālā jauda
0
0
perkaisti pārkarst
neuždenkite šildytuvo, kad jis neperkaistų
nepārklājiet sildītāju, lai tas nepārkarstu
0
0
tiesiai 1. taisni
stāvēt taisni
stovėti tiesiai
2. tieši
nedėkite šildytuvo tiesiai po elektros lizdu
nenovietojiet sildītāju tieši zem elektrības ligzdas
3. īsi
tiesiai šviesiai
īsi un skaidri
0
0
protinis garīgs
asmuo su ribotais protiniais gebėjimais
persona ar ierobežotām garīgajām spējam
protinis darbas
garīgs darbs
0
0
žaisti 1. spēlēt
žaisti iš pinigų
spēlēt uz naudu
2. spēlēties
vaikams negalima žaisti su prietaisu
bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci
3. rotaļāties
žaisti su ugnimi
rotaļāties ar uguni
0
0
kintamoji srovė maiņstrāva
0
0
spragtelėjimas ietinkšķēšanās
Sukite termostatą prieš laikrodžio rodyklę, kol prietaisas išsijungs (pasigirs spragtelėjimas).
Grieziet termostatu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz ierīce izslēgsies (kļūst dzirdama ietinkšķēšanās).
0
0
atvėsti atdzist
palaukite, kol prietaisas atvės
pagaidiet, līdz ierīce atdziest
0
0