Komerciālās partnerības līgums

made by latvis
15 words

1
0
Word Meaning
partnerystė partnerība
komercinė partnerystė
komerciālā partnerība
0
0
valia 1. griba
ši sutartis atitinka jos šalių tikrąją valią
šis līgums atbilst līgumslēdzēju patiesajai gribai
2. vēlēšanās
paskutinė valia
pēdējā vēlēšanās
3. vaļa
duoti vaikui valią
dot bērnam vaļu
1
0
padariniai sekas
šis sutartis sudaroma siekiant sukurti teisinius padarinius
šis līgums tiek sastādīts ar mērķi radīt tiesiskās sekas
0
0
pavaldumas 1. pakļautība
tarp jų atsiranda pavaldumo santykiai
starp viņiem rodas pakļautības attiecības
2. pakļaušanās
3. pakļāvīgums
0
0
rizika risks
veikti savo rizika
rīkoties uzņemoties risku
0
0
vardas 1. vārds
Pardavimų atstovas veiklą vykdo savarankiškai, savo vardu ir už ją atsako.
Pārdošanas pārstāvis darbību veic patstāvīgi, savā vārdā un par to atbild.
2. reputācija
žala geram bendrovės vardui
kaitējums sabiedrības reputācijai
1
0
pavaldus 1. pakļauts
Darbuotojas nėra pavaldus bendrovei, nėra susijęs su ja jokiais subordinacijos santykiais.
Darbinieks nav pakļauts sabiedrībai, nav ar to saistīts ne ar jebkādām subordinācijas attiecībām.
2. pakļāvīgs
0
1
nuostata 1. noteikums
bendrosios nuostatos
vispārīgie noteikumi
2. nostāja
neigiama nuostata
negatīva nostāja
3. standarts
aukštos moralinės nuostatos
augsti morāli standarti
1
0
mandagiai pieklājīgi
elgtis mandagiai su visais klientais
izturēties pieklājīgi pret visiem klientiem
0
0
sąžiningai godprātīgi
santykiuose su trečiaisiais asmenimis veikti sąžiningai ir etiškai
attiecībās ar trešām personām rīkoties godprātīgi un ētiski
0
0
nusistovėjęs 1. nostāvējies
nusistovėjęs vynas
nostāvējies vīns
2. izstāvējies
3. nostājies
4. nostabilizējies
5. iedibināts
laikytis nusistovėjusios praktikos
ievērot iedibināto praksi
6. novadējies
nusistovėjęs alus
novadējies alus
1
0
padaryti 1. nodarīt
atlyginti padarytus nuostolius
atlīdzināt nodarītos zaudējumus
2. izdarīt
padaryti paslaugą
izdarīt pakalpojumu
3. padarīt
padaryti ką laimingą
padarīt kādu laimīgu
4. uztaisīt
padarykite ekrano nuotrauką
uztaisiet ekrāndrukāšanas attēlu
5. radīt
padaryti įspūdį
radīt iespaidu
1
0
prisiimti uzņemties
prisiimti visą riziką
uzņemties visu risku
0
0
kelti 1. celt
2. modināt
3. kāpināt
kelti darbo našumą
kāpināt darba ražīgumu
4. rīkot
kelti vestuves
rīkot kāzas
5. izvirzīt
kelti reikalavimus
izvirzīt prasības
kelti kriterijus
izvirzīt kritērijus
6. attiecināt
bendrovės prekės ženklui keliami veiklos praktikos standartai
darbības prakses standarti, kurus attiecina uz sabiedrības preču zīmolu
7. sakurināt
pirtį kam kelti
sakurināt kādam pirti
0
0
sukelti 1. izraisīt
sukelti pasipiktinimą
izraisīt dusmas
2. izsaukt
sukelti mieguistumą
izsaukt miegainību
1
0