Jauni vārdi XIII

made by Pigmalijonas
4 words

0
0
Word Meaning
pliķēt 1. plekšnoti
pliķēt zirgam kaklu
plekšnoti arkliui sprandą
2. duoti ausų
pliķēt kādu
duoti kam ausų
0
0
abinieks varliagyvis
0
0
sargāt saugoti
sargāt kā savu acuraugu
saugoti kaip savo akį
0
0
acumērs nustatymas iš akies
pēc acumēra
iš akies
0
0