invoice

made by latvis
19 words

0
0
Word Meaning
nuomininkas tenant
0
0
nuomotojas lessor
būsto nuomotojas
lessor of housing
0
0
sąskaita 1. account
sąskaitos numeris (Sąsk. Nr.)
account number (Acc. Nr.)
Įmoka bus pervesta į banko sąskaitą, nurodytą prie įmoką priėmusios įstaigos pavadinimo.
The amount paid will be credited to the bank account indicated next to the name of the credit institution (bank).
Pervesti iš sąskaitos:
Originating account:
sąskaitos savininkas
account holder
2. invoice
Primename, kad sąskaitos už suteiktas paslaugas turi būti apmokėtos laiku iki jose nurodytos datos.
Please note that the invoices for our services must be paid on time, i.e., by the date provided.
0
0
sąskaita-faktūra invoice
Pateikę šią sąskaitą-faktūrą už buto nuomą galite atsiskaityti "Maxima" parduotuvių kasose.
With this invoice, you can settle the appartment rent at the cash register of "Maxima".
0
0
paslaugos kaina 1. service price
2. transaction fee
0
0
kiekis quantity
0
0
suma 1. sum
2. amount
suma žodžiais
amount in words
Jei prieš sumą yra minusas, vadinasi šį mėnesį jums mokėti nereikia, o nurodyta suma bus skaičiuojama kaip avansas už kitą mėnesį.
If there is a minus sign in front of an amount, it means you do not have to pay this month, and the amount shown will be credited toward your bill of the next month.
3. total
suma apmokėjimui
total for payment
4. subtotal
0
0
delspinigiai 1. late fees
2. penalty for arrears
0
0
PVM VAT
PVM įstatymas
VAT Act
Pridėtinės vertės mokestis
Value-Added Tax
0
0
informuojame please note
Informuojame, kad pagal direktoriaus įsakymą darbo diena perkeliama iš pirmadienio į šeštadienį.
Please note that in accordance with the director's memo, our working day is moved from Monday to Saturday.
0
0
payment 1. mokėjimas
payment order
mokėjimo nurodymas
2. apmokėjimas
payment due date
apmokėti iki
3. įmoka
to transfer a payment
pervesti įmoką
0
0
gavėjas beneficiary
0
0
komisinis mokestis 1. commission
2. transaction fee
0
0
mokėjimas 1. payment
suma mokėjimui
total for payment
2. transaction
mokėjimo patvirtinimas
receipt for the transaction
0
0
paslauga service
informacinio ir pramoginio turinio paslaugos
information and entertainment content services
0
0
skola 1. debt
2. outstanding amount
Jei dar nesumokėjote sąskaitoje nurodytos skolos, prašome ją apmokėti nedelsiant.
If you have not yet paid the outstanding amount shown in the invoice, we request it to be paid immediately.
0
0
perspėjimas 1. warning
2. admonition
3. premonition
4. notice
Negavus mokėjimo, būsime priversti apriboti paslaugų teikimą be atskiro perspėjimo.
If we do not receive your payment, we may need to limit the services without an additional notice.
0
0
nuskaityti debit
Jeigu mokate už paslaugas tiesioginiu debetu, nuskaitymas iš jūsų banko sąskaitos įvyks šių metų balandžio 14 d.
If you pay for the services by direct debit, your bank account will be debited on the 14th April of the current year.
0
0
nuskaitymas debiting
Nepavykus operacijai dėl nepakankamo pinigų likučio jūsų banko sąskaitoje, nuskaitymą kartosime balandžio 21 d.
If the transaction is unsuccessful due to insufficient funds in your bank account, the debiting will be attempted again on the 21st April.
0
0