draudimas/apdrošināšana

made by latvis
13 words

0
0
Word Meaning
apdrausti apdrošināt
apdrausta veikla
apdrošinātā darbība
0
0
draudėjas apdrošinājuma ņēmējs
0
0
draudikas apdrošinātājs
draudikų biuras
apdrošinātājbirojs
0
0
draudimas apdrošināšana
draudimo apsauga
apdrošināšanas aizsardzība
civilinės atsakomybės draudimas
civiltiesiskā apdrošināšana
draudimo bendrovė
apdrošināšanas sabiedrība
0
0
apdrošināšana draudimas
apdrošināšanas gadījums
draudžiamasis įvykis
kopējā apdrošināšanas prēmija
bendroji draudimo įmoka
0
0
draudimo liudijimas apdrošināšanas polise
Šis sutikimas galioja draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir 24 mėnesius po jo galiojimo pabaigos.
Šī piekrišana ir spēkā apdrošināšanas polises spēkāesības laikā un 24 mēnešus pēc tās derīguma beigām.
0
0
galiojimas 1. spēkāesība
2. derīgums
0
0
pašrisks 1. išskaita
2. franšizė
0
0
zemapdrošināšana nevisiškas draudimas
0
0
apdrošināšanas gadījums draudžiamasis įvykis
0
0
virsapdrošināšana draudimas didesne suma
0
0
apdrošināšanas prēmija 1. draudimo įmoka
2. draudimo premija
0
0
apdrošināšanas polise 1. draudimo liudijimas
2. draudimo polisas
0
0