Būt, dot, iet

made by latvis
5 words
Lesson: Būt, dot, iet

0
0
Word Meaning
es
0
0
viņš jis
0
0
viņa 1. ji
2. jinai
0
0
viņi jie
0
0
viņas jos
0
0