Jauni vārdi VIII

made by Pigmalijonas
3 words

0
0
Word Meaning
uzšķirt atverti
uzšķirt trešo lappusi
atverti trečią puslapį
Kalendārā bija uzšķirts pirmais aprīlis.
Uzšķirt dzejoli piektajā lappusē.
0
0
satvīkt parausti
vaigi satvīkuši
skruostai paraudo
0
0
aizvilināt 1. nuvilioti
2. pavilioti
aizvilināt pircējus
pavilioti pirkėjus
0
0