Terminai

made by Pigmalijonas
3 words

0
0

nerūšiuoti terminai

Word Meaning
žemės ūkio subjektas saimnieciskās darbības subjekts
0
0
klimst klaidžioti
Ko nu vēl klimsti pa nakts melnumu!
Tēva dēļ viņiem bija jāklimst no mājas uz māju.
0
0
sutartinis līgumisks
sutartiniai įsipareigojimai
līgumiskas saistības
0
0