Wordlist for lesson Professions -ininkas

made by Pigmalijonas
32 words
Lesson: Professions -ininkas

0
0

These words are associated with the Lithuanian lesson Professions -ininkas.

Word Meaning
daina song
0
0
dainininkas singer
0
0
apsauga security
0
0
apsaugininkas 1. bodyguard
2. security worker
0
0
būgnai drums
0
0
būgnininkas drummer
0
0
darbas 1. work
2. job
0
0
darbininkas worker
0
0
futbolas 1. football
2. soccer
0
0
futbolininkas 1. football player
2. soccer player
0
0
gaisras fire
0
0
gaisrininkas fireman
0
0
kalba 1. language
2. speech
0
0
kalbininkas linguist
0
0
krepšinis basketball
0
0
krepšininkas basketball player
0
0
menas art
0
0
menininkas artist
0
0
paštas 1. post
2. post office
0
0
paštininkas mailman
0
0
policija police
0
0
policininkas policeman
0
0
sportas 1. sport
2. sports
0
0
sportininkas 1. sportsman
2. athlete
0
0
statybos construction
0
0
statybininkas 1. construction worker
2. builder
0
0
tenisas tennis
0
0
tenisininkas tennis player
0
0
valdžia 1. government
2. authority
0
0
valdininkas 1. official
2. governor
0
0
verslas business
0
0
verslininkas businessman
0
0