Taisyklingumai

made by Pigmalijonas
2 words

1
0
Word Meaning
visaverčiai turint visą vertę
0
0
abipusiškai atliekant abiem, tarpusavyje
0
0