Wordlist for lesson Frequency

made by Pigmalijonas
6 words
Lesson: Frequency

0
0

These words are associated with the Lithuanian lesson Frequency.

Word Meaning
never 1. niekada
He never gives me any money.
Jis niekuomet neduoda man pinigų.
2. niekados
3. niekuomet
0
0
retai rarely
0
0
retkarčiais occasionally
0
0
kartais sometimes
0
0
dažnai often
Milda dažnai eina pasivaikščioti.
Milda often goes for a walk.
0
0
always 1. visada
2. visados
3. visuomet
0
0