Revising Wordlist for lesson Būti ar nebūti?

būti
nebūti
esu
esi
yra
esame
esate
nesu
nesi
nėra
nesame
nesate